เข้าสู่ระบบ

 123456

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายวงเทพ  เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม นางรัชฎา บุญณสะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรองประธานการประชุม และ ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม  2563