เข้าสู่ระบบ

 BCD01

BCD02 

BCD03

BCD04

BCD06

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “Big Cleaning Day” ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีนางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้บริหารโครงการฯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 9  มิถุนายน  2563