เข้าสู่ระบบ

38043805

3809

3812

3813

3815

3816

 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวรุ่งมณี บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่งเน้นการสำรวจไปยังร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และร้านเสริมสวยในชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 22  มิถุนายน  2563