รป1 29

รป2 29 รป3 29 

รป4 29 รป5 29

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชน (ปส.กช.สส) จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์

วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน  2563