เข้าสู่ระบบ

12345

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และนายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรองประธานอนุกรรมการในการประชุม ครั้งนี้

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 8  กรกฎาคม  2563