เข้าสู่ระบบ

 

IMG 1627

     

  นายคันฉัตร ตันเสถียร  ผวจ. สมุทรสงคราม  ประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ   พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระผู้พระราชทานลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๑,๒๔๖ คน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  

 

IMG 1658

IMG 1710

IMG 1647

IMG 1734

IMG 1685

IMG 1669

IMG 1712

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2560