เข้าสู่ระบบ

1375016101 1 20171129 132453

 

    เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   จัดเปิดบ้านอาชีวะโชว์พราว   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  (VE Open House 2017 "The Power of Innovation and Invention) งานแสดงผลงานวิชาโครงการ การจัดการเรียนการสอน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดแสดงผลงาน นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ การแนะแนวการศึกษาต่อ การรับสมัครงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

 

1375016101 2 20171129 132256

 

1375016101 0 20171129 132539

 

41119

 

41115

 

41112

 

 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2560