เข้าสู่ระบบ

S 4268154

 

     วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา 13.30 น.  นายกริช นุ่มวัด  รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคราม  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการสมุทรสาคราม
ร่วมต้อนรับ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๕ และคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

S 4268153

S 4268152

S 4268147

S 4268148

S 4268149

S 4268150

S 4268151

18 9 60

S 4268155

S 4268156

S 4268157

S 4268158 

S 4268144

 S 4268145

 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม  2560