เข้าสู่ระบบ

1

 

      ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  ประธานกรรมการดำเนินงานการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 จำนวน 10 กลุ่มวิชา รวม 20 อัตรา โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 37 คน (8 กลุ่มวิชา) ทั้งนี้ มีผู้ไม่มาสอบ จำนวน 2 คน  โดยได้ดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม และสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ประธานกรรมการดำเนิน
การสอบฯ ได้กำชับให้ทุกคนดำเนินการสอบฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ  บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

2

3

6

10

4

11

5

7

8

9

13

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 17 ธันวาคม  2560