20180910 ๑๘๐๙๒๗ 0014

20180910 ๑๘๐๙๒๗ 0021

20180910 ๑๘๐๙๒๗ 0030

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0011

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0004

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0005

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0006

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0009

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0012

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0018

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0020

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0025

20180910 1 ๑๘๐๙๒๗ 0039

การจัดงาน "เวทีและประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 10 กันยายน  2561