รางวลเจาฟา

 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม  2561