เข้าสู่ระบบ

 

34276

34278

34279

34289

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะยุงลาย" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ วัดปากสมุทร  หมู่ที่ 2  ต.แหลมใหญ่  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสงคราม 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 14 ตุลาคม  2561