สปอตวทย

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม  2561