เข้าสู่ระบบ

36157

36148

36152

36159

36161

พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม  2561