เข้าสู่ระบบ

S 38043659

36492

36493

36494

36495

36496

36497

36499

36501

36534

36555

3668136682

36684

36687

36688

36689

36695

117605

พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสนมุทรสงคราม และหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 23 ตุลาคม  2561