39315

39303

39287

39281

39297

39298

39299

39295

39312

เมื่อเวลา 11.00 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่น้องคนพิเศษ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารรมณียาลิปิสุนทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน  2561