เข้าสู่ระบบ

269926

269927

เมื่อเวลา 14.00 น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน  2561