เข้าสู่ระบบ

S 13811751

S 13811752

S 13811753

S 13811755

วันนี้ (12 พ.ย.2561 ) เวลา 13.30 น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานการบริหารงานบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 12 พฤศจิกายน  2561