เข้าสู่ระบบ

20181119 ๑๘๑๑๑๙ 0072

20181119 ๑๘๑๑๑๙ 000820181119 ๑๘๑๑๑๙ 0142

20181119 ๑๘๑๑๑๙ 0128

20181119 ๑๘๑๑๑๙ 0064

วันนี้ (19 พ.ย.2561 ) เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารฟื้นฟู ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน  2561