เข้าสู่ระบบ

19 พ.ย.61 1

19 พ.ย. 61 2

19 พ.ย. 61 3

19 พ.ย.61 4

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศุภาณี
วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน  2561