เข้าสู่ระบบ

45022

45028

45032

45033

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ประชุมกศจ.สมุทรสงคราม โดย นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุมฯ ในครั้งนี้

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน  2561