เข้าสู่ระบบ

47207

39281

47208วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 21 พฤศจิกายน  2561