เข้าสู่ระบบ

45563

45554

45547

45552

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานอนุกรรมการ และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอนุกรรมและเลขานุการ ได้นำคณะสืบเสาะเก็บข้อมูลเชิงลึกของผู้ได้รับการ เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : กาณดา อรุณวุฒิพงศ์
วันที่ประกาศ : 22 พฤศจิกายน  2561