เข้าสู่ระบบ

46571

46558

46559

46561

46583

46581

46583

46577

46587

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันคล้านวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิก สมาคม สโมสร ตำรวจ ข้าราชการ ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ทั้งสิ้น 1,368 คน ทั้งนี้มี ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ จัดพิธีฯ ในครั้งนี้

 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน  2561