รป1รป2

รป3รป4รป5รป6รป7รป8

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบมงกุฏและสวมสายสะพายให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก         เป็นตัวแทนยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.ด.ญ.กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์  2.ด.ญ.พลอยนภัทร ปรางงาม 3.ด.ญ.ณัฎฐดา สร้อยกิ่ง         4. ด.ช.ธนวรรธน์  ทัมพากร และ 5. ด.ช.วรเมธ ทัมพากร ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์

นที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน  2561