เข้าสู่ระบบ

S 39075888

S 39075887

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศธจ.สมุทรสงคราม นายยงยุทธ  สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานการประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ราย คือนายปิติกร ขำอ่อน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งนี้มี ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ 

 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน  2561