เข้าสู่ระบบ

รปศธจ 1 

รปเดก 1

รปภาพ6

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน เอกชน ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนประกอบวิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม

 


 ประกาศโดย : อมรารัตน์  พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม  2561