เข้าสู่ระบบ

S 14286854

S 14286855

50073

50076

50080

50156

50125

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 การจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 โดย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีในเวลา 07.00 น. จัดพิธ๊ทำบุญตักบาตร และ เวลา 08.30 น. จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี และถภวายบังคม ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงครามซึ่งในการนี้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ เข้าร่วมในพิธีด้วย 

 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 5 ธันวาคม  2561