เข้าสู่ระบบ

50410

50408

50399

50400

50402

50403

50405

50406

50407

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมหน่วยรับตรวจ โดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ รับการตรวจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม  2561