เข้าสู่ระบบ

 

b3

b1.1

b1

b4

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการ ตลอดจน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทรื จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงครามได้แสดงความสามารถในการขับร้องเพลงประสานเสียง #บทเพลงพระราชนิพนธ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ เวทีสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ประกาศโดย : อมรารัตน์  พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม  2561