เข้าสู่ระบบ

20181210 ๑๘๑๒๑๑ 0062

20181209 ๑๘๑๒๑๑ 0067

20181209 ๑๘๑๒๑๑ 0052

140582

S 14409822

140743

280481

20181209 ๑๘๑๒๑๑ 0035

20181209 ๑๘๑๒๑๑ 0030

20181209 ๑๘๑๒๑๑ 0017

S 39223301

51864

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรมลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมปั่น การแสดงของนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปั่นจักรยานระยะทาง 7.3 กิโลเมตร และ ระยะทาง 30 กิโลเมตร ตามเส้นทางที่กำหนด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,700 คน

 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม  2561