เข้าสู่ระบบ

รายงานตวคร ผช. ครงท 3

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 11 คน

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 13 ธันวาคม  2561