เข้าสู่ระบบ

ประชมรางเอกสาร สอบ ผอ. 14 ธ.ค.61

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) เอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 14 ธันวาคม  2561