เข้าสู่ระบบ

 

เยยมทน 13 ธ.ค. 61 1

เยยมทน 13 ธ.ค. 61 2

เยยมทน 13 ธ.ค. 61 3

เยยมทน 13 ธ.ค. 61 4

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ปลายฝน ปานวงค์ศา นายศิชานนท์ เลิศลอยกุลชัย และนายสิทธา เอี่ยมลออ  นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 14 ธันวาคม  2561