เข้าสู่ระบบ

54012

54014

54013

54015

54023

54024

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมอกศจ.การบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมฯ  และนายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 17 ธันวาคม  2561