เข้าสู่ระบบ

 

ประชมอนพฒฯ 17 ธ.ค.61 1

ประชมอนพฒฯ 17 ธ.ค.61 2

ประชมอนพฒฯ 17 ธ.ค.61 3

ประชมอนพฒฯ 17 ธ.ค.61 4

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาค 5  เป็นประธานการประชุมฯ  และนายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 17 ธันวาคม  2561