เข้าสู่ระบบ

54287

54286

54297

54298

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมการเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ  และนายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม  2561