เข้าสู่ระบบ

เยยมทน 25 ธ.ค. 61 3

เยยมทน 25 ธ.ค. 61 1

เยยมทน 25 ธ.ค. 61 4

เยยมทน 25 ธ.ค. 61 5

เยยมทน 25 ธ.ค. 61 6

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.มีนา  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์  น.ส.อริศรา  หลงสวาท วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และด.ญ.รัตติยากรณ์  ประชานิยม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 26 ธันวาคม  2561