วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบูรณาการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 31928.jpg
 • 32472.jpg
 • 235454.jpg
 • ตรวจติดตามcovid-19_201228.jpg
 • ตรวจติดตามcovid-19_201228_0.jpg
 • รูปหมู่_24ธค63_201228_1.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2564  ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 14 มกราคม 2564  ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 13 มกราคม 2564  ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 13 มกราคม 2564  ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 13 มกราคม 2564  ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 12 มกราคม 2564  ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2563 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกัน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 21ธันวาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 รูปเพิ่มเติม ประกาศโดย : ศิริวรรณ   จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 18  ธันวาคม  2563 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 รูปเพิ่มเติม ประกาศโดย : ศิริวรรณ   จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 18  ธันวาคม  2563 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ   จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 17  ธันวาคม  2563 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมภูมิ  ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าท...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เขียวศรี ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 70 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 5 สังกัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม , โรงเรียนวัดปาก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายศักดา ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์  เขียวศรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมภูมิ  ธรรมายอดดี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.ชุลีกร&...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมภูมิ  ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ ในงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยนายสมภูมิ ธรรมายอดด...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 3 พ.ย. 2563 คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สำนัก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกติดตามการสรรหาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเสนอแนะการเข...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการมอบเข็มเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร ให้แก่นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ซึ่งได้รับการคัดเลือ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียนเพื่อพัฒนาวินัยและพัฒนาการรอบด้านส...

Read more

                                                                                                                                                                                            SeeAll site2

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

benner02

 

</t

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 23 ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่  2  ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 26  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ปี 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พสน.)

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 30  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10  รอบที่ 1

วันที่ 24  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันที่ 21  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

 เรื่อง  กำหนดวันสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รอบที่ 1

วันที่ 11  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 1  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ของ กศจ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 9 กรกฎาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 9 กรกฎาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 26  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันที่, 22  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

suphat02

สมภม

น.ส.สนตย

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
b covid

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<< มกราคม 2564 January 2021>>
พฤ
อา
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3342658
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8991
8491
17482
3259611
109562
249722
3342658

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-18 23:43