วิสัยทัศน์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรบูรณาการการศึกษาเชิงพื้นที่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Breadcrumbs

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

มาตรการ 25 กพ 65

 • 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg

benner01

 • 00.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 25839.jpg
 • 38202.jpg
 • LINE_ALBUM_ออกตรวจโรงเรียนในระบบ_และโรงเรียนนอก_35.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 22 เมษายน 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 22 เมษายน 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 18 เมษายน 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 11 เมษายน 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 21 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 16 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 15 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 15 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 11 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 10 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 10 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 1 มีนาคม 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 ...

Read more

                                                                                                                                                                                            SeeAll site2

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

benner02

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่  28  มีนาคม  2565  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ของจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่  10  มีนาคม  2565  (กลุ่มอำนวยการ)

................................................................................................................................................

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

วันที่  2  มีนาคม  2565  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

รับสมัครอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ "วังจันทรเกษม" เฟส 2

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2565  (กลุ่มอำนวยการ)

................................................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2565  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

วันที่  18 กุมภาพันธ์  2565  (กลุ่มอำนวยการ)

................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๓)

วันที่  17  มกราคม  2565  (กลุ่มอำนวยการ)

................................................................................................................................................

คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน

วันที่  17  มกราคม  2565  (กลุ่มอำนวยการ)

................................................................................................................................................

การจัดงานวันครู 16 มกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16  มกราคม  2565  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565

วันที่ 14  มกราคม  2565  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรต่อเนื่อง ๕ ปี ตามมาตรฐาน KOSEN (โคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่

วันที่ 17  ธันวาคม  2564  (กลุ่มอำนวยการ)

................................................................................................................................................

แบบสำรวจข้อมูลครูอาวุโส ประจำปี 2561 - 2563 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ

วันที่ 17  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 16  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (สอบภาค ก และภาค ข)

วันที่ 10  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ คุรุสภาโปร่งใส
หัวใจไม่ทนต่อการทุจริต KSP ANTI-CORRUPTION

วันที่ 9  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (สอบภาค ก และภาค ข)

วันที่ 9  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

วันที่ 2  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

วันที่ 2  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ ATK (ประสานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นางจุฑามาส ใจพรม โทร 034-711571 ต่อ 403 และนางทัศนี จิรถาวรอนันต์ โทร 034-711571 ต่อ 307)

1. หนังสือนำ

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 34)

3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. ตัวอย่างโครงการฯ

วันที่ 26  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 26  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

วันที่ 24  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 23  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 16  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง คุรุสภารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน ๒ ตำแหน่ง

วันที่ 4  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง กำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 25  ตุลาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25  ตุลาคม  2564  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25  ตุลาคม  2564  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

suphat02

สมภม

น.ส.สนตย

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
b covid

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<< มกราคม 2564 January 2021>>
พฤ
อา
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3704156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43
204
907
3701913
5884
7080
3704156

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-30 05:06