ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
140 หมู่ 3 ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 034-756787
โทรสาร 034-756788 


 13°25'20.6"N 100°00'47.2"E