Breadcrumbs

เข้าสู่ระบบ

Q : อยากทราบ ชื่อ หรือ ลิงก์ facebook ของสำนักงานครับ

A : facebook ชื่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ ลิงก์ https://www.facebook.com/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม-106243095050413 ค่ะ

กลุ่มอำนวยการ

 

Q : ขอสอบถาม กำหนดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 เป็นวันที่ เท่าไหร่

A : ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สพฐ. ได้แจ้งให้ ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และจพแจ้งกำหนดการสรรหาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 ในภายหลัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3124 
https://www.facebook.com/MOE360degree/photos/4046615825420908

กลุ่มบริหารงานบุคคล